Επικαιρότητα

Διαγωνισμός για την προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου από το Δήμο Τρικκαίων

Διαγωνισμός για την προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου από το Δήμο Τρικκαίων… Σε νέα εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας στοχεύει ο Δήμος Τρικκαίων.

Με διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε, ζητείται η παροχή προσφορών για προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στα δημοτικά κτήρια και τα σχολεία.

Ο διαγωνισμός έχει τον τίτλο «προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών Προσώπων του» και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.026.428,38 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η προμήθεια αερίου και ρεύματος αφορά σε τρεις διαφορετικές ομάδες κτηρίων:

Δήμος Τρικκαίων:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: 1.486.510,44

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 85.542,11

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: 69.528,32

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 17.300,88

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: 106.364,60

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 28.053,10

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 17η Ιουλίου 2018 (στις 15:00) και κριτήριο κατακύρωσης, βεβαίως, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει την προσπάθεια εξυγίανσης, μέσω άσκησης συνετής οικονομικής πολιτικής, προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση και να αυξηθεί η χρηματοδότηση έργων για τους πολίτες.

Διαγωνισμός για την προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου από το Δήμο Τρικκαίων

Προτάσεις Τοπικής Αγορας

Back to top button