Περιφερειακή ενότητα

Δήμος Πύλης – Έδρα Πύλη. Π.Ε. Τρικάλων – Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δήμος Πύλης – Έδρα Πύλη. Π.Ε. Τρικάλων – Περιφέρεια Θεσσαλίας …Σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές στον Αυτοδιοικητικό Χάρτης της Χώρας που επέφερε ο Νόμος 3852/2010 και το Πρόγραμμα Καλλικράτης, ο (νέος) Δήμος Πύλης  βρίσκεται Γεωγραφικά στην Θεσσαλία στον (τέως) Νομό Τρικάλων.

Αυτοδιοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Περιφερειακή Ενότητα : Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
Τέως Νομός : Τρικάλων στην Θεσσαλία
Έδρα Δήμου : Πύλη
Ιστορική Έδρα : δεν έχει ορισθεί
Δήμαρχος : ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διεύθυνση : ΗΡΩΩΝ 1940, 1 ΠΥΛΗ ΤΚ 42032
Τηλέφωνο : 24343-50100 24343-50180
Fax : 24343-50150
Email : dpilis@otenet.gr
Ιστοσελίδα : dimospylis.gr
Μόνιμος Πληθ. 2011 : 14.343 κατ. (201ος)
De Facto 15.037, Δημότες 24.47

 

Δήμος Πύλης – Έδρα Πύλη. Π.Ε. Τρικάλων – Περιφέρεια Θεσσαλίας