Επικαιρότητα

Εμφυτεύσεις βηματοδοτών στο Νοσοκομείο Τρικάλων

Εμφυτεύσεις βηματοδοτών στο Νοσοκομείο Τρικάλων…αναγνωρίζει την Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ως Κέντρο Εμφύτευσης Βηματοδοτών.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 1273/10 Απριλίου 2018, Τεύχος Δεύτερο, που αναγνωρίζει την Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ως Κέντρο Εμφύτευσης Βηματοδοτών.

Εμφυτεύσεις βηματοδοτών στο Νοσοκομείο Τρικάλων

«Το Νοσοκομείο Τρικάλων προχωρά», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Εμφυτεύσεις βηματοδοτών στο Νοσοκομείο Τρικάλων