Σάββατο , Νοέμβριος 17 2018
Ενημερώθηκαν για το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων!

Ενημερώθηκαν για το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων!

Ενημερώθηκαν για το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων!… Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη, η ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Τρικάλων για το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το σύνολο της πληροφόρησης που αφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 από τον Μάιο του 2018, από τις επιχειρήσεις και φορείς που διατηρούν, διαχειρίζονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Ως εκ τούτου μέχρι την 25η Μαΐου του 2018, οφείλουν όλοι οι φορείς που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα (Δημόσιοι & Ιδιωτικοί) να συμμορφωθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο με σκοπό την προστασία των φυσικών προσώπων και της προσωπικής ιδιωτικότητας με τη διασφάλιση της ελεύθερης αλλά προστατευμένης ροής απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι προβλέπονται και αυστηρές κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 20 εκ. € σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεών του.

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, συμμετέχοντας με πλήθος ερωτήσεων προς τους ομιλητές από τις ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. και Blue Value Α.Ε.

Δείτε σχετικό άρθρο για : Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Ενημερώθηκαν για το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων!