Υπηρεσίες-Εργασίες

erminia.gr Μεταφράσεις

ΕΡΜΗΝΙΑ – erminia.gr Μεταφράσεις …Οι συνεργάτες του ΕΡΜΗΝΕΙΑ γνωρίζουν πως η μετάφραση δεν αποτελεί απλή μεταφορά λέξεων. Γνωρίζουν ότι το κάθε κείμενο αποτελεί ξεχωριστή εργασία και έχει διαφορετικές απαιτήσεις.

Το Δίκτυο Μεταφραστικών Κέντρων ΕΡΜΗΝΕΙΑ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Επίσημες μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες.
 • Μεταφράσεις παντός τύπου και ορολογίας.
 • Επικυρώσεις.
 • Διεκπεραίωση εμπορικής αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας με το εξωτερικό (τηλεφωνική διερμηνεία).
 • Διερμηνεία εντός και εκτός Ελλάδας (Ταυτόχρονη ή διαδοχική).
 • Δακτυλογραφήσεις σε όλες τις γλώσσες.
 • Scanning, Printing.
 • Εditing κειμένων, εργασιών και επιστολών.
 • Proofreading – Διόρθωση και επιμέλεια κειμένων.
 • Απομαγνητοφωνήσεις.
 • Διεκπεραίωση φακέλου ΔΙΚΑΤΣΑ – ΔΟΑΤΑΠ
 • Προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος Αποστολή βιογραφικού σημειώματος ηλεκτρονικά σε πολλαπλούς παραλήπτες
 • Διεκπεραίωση εγγράφων για συνταξιοδότηση από ξένο φορέα
 • Διεξαγωγή φακέλου για σπουδές στη Βρετανία

Επίσκεψη ιστοσελίδας : http://www.erminia.gr

ΕΡΜΗΝΙΑ – erminia.gr Μεταφράσεις