Ηλικιωμένος «κίνδυνος – θάνατος» οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα για 3,5 χιλιόμετρα