Ιστορικά στοιχεία

Καφέ στην Ασκληπιού επί τουρκοκρατίας

Καφέ στην Ασκληπιού επί τουρκοκρατίας… Η Ασκληπιού με τα καφέ όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία προϋπάρχει από την εποχή της τουρκοκρατίας ακόμα.  

 

foto : trikkipres.gr

Καφέ στην Ασκληπιού επί τουρκοκρατίας