Υπηρεσίες-Εργασίες

“powerjobs” Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας

“powerjobs”  Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας …Η εύρεση εργασίας για τους ανέργους, αποτελεί πρωταρχικό στόχο για το γραφείο μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Για το λόγο αυτό, και κατόπιν σύνταξης βιογραφικού σημειώματος αλλά και συνέντευξης με τον υποψήφιο προς εργασία, γίνεται η αξιολόγηση, όσον αφορά τα προσόντα του υποψηφίου αλλά και τις θέσεις εργασίας για τις οποίες διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες.

Οικιακοί Βοηθοί, Φροντίδα Παιδιών, Φροντίδα ηλικιωμένων, Φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες, Προσωπικό Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, Ζευγάρια, Καθαρίστριες, Νοσηλευτές, Γηροκόμοι, Οικιακούς Βοηθούς.

Επίσκεψη στο site : http://www.powerjobs.gr/

“powerjobs” Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας