Ειδήσεις που μας αφορούν

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών-Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών-Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά… Μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου θα έχουν τη δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί να κάνουν ηλεκτρονικές αιτήσεις για την πρόσληψή τους.

Tα κριτήρια προς το παρόν δεν έχουν καμία αλλαγή σε σχέση με πέρυσι.

Η ειδική πλατφόρμα θα ανοίξει την Παρασκευή 13 Απριλίου και μέχρι τις 30 Απριλίου θα πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις για την πρόσληψη στο Δημόσιο 20.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που η εγκύκλιος – πρόσκληση για το διορισμό αναπληρωτών και η προθεσμία των αιτήσεων γίνεται εντός του Απρίλη, πολύ νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με στόχο την έγκαιρη τοποθέτηση των αναπληρωτών.

Υπενθυμίζεται ότι παρά τη μεγάλη ζήτηση από την πλευρά των αναπληρωτών (σ.σ.: εδώ και μία δεκαετία δεν έχουν γίνει μαζικές μόνιμες προσλήψεις στην εκπαίδευση), μόλις το 1/5 των εκπαιδευτικών προσλαμβάνεται, με το συνολικό αριθμό να κινείται γύρω στις 20.000 προσλήψεις.

Οι δηλώσεις:

Η υποβολή αίτησης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΠΕΘ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Για το νέο χρήση η εγγραφή του μπορεί να γίνει μέσω πιστοποίησης με το Taxis.

Την εγκύκλιο συνοδεύουν και ειδικά παραρτήματα σχετικά με τα τυπικά προσόντα για την ένταξη σε κλάδους του γενικού σχολείου, αλλά και των ΕΠΑΛ και των ειδικών σχολείων και μουσικών σχολείων. Παράλληλα, παρατίθεται και παράρτημα για την παιδαγωγική επάρκεια ανάλογα με το πτυχίο, μεταπτυχιακό και τα ειδικά προγράμματα σπουδών.

Για όσους έχουν ήδη εγγραφεί στο σύστημα δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση δικαιολογητικών. Για τους υποψηφίους που δεν είναι εγγεγραμμένοι ή τα στοιχεία τους χρειάζονται επικαιροποίηση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα βασικά δικαιολογητικά -που θα τους εμφανιστούν σε μήνυμα στη σχετική ιστοσελίδα- σε μία διεύθυνση εκπαίδευσης ώστε να προβεί αυτή στις ενέργειες καταχώρισης στον ΟΠΣΥΔ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

– Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου (επιδεικνύεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατά την προσκόμιση των άλλων δικαιολογητικών).

– Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών (κατατίθεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή αποστέλλεται μέσω mail κατόπιν αιτήματος μεταβολής στοιχείων.

– Για όσους είναι κάτοχοι πτυχίων ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχία με πανεπιστήμια της Ελλάδας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών με τίτλο της ημεδαπής .

– Αποδεικτικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (κατατίθεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή αποστέλλεται μέσω mail).

Αντίστοιχα δικαιολογητικά απαιτούνται για όσους ανήκουν στις κατηγορίες:

– πολυτέκνων
– γονέων ενός ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%
– τριτέκνων
– πάθησης από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανακυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυττατική αναιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας.

Για προϋπηρεσία

Σχετικά με τα δικαιολογητικά που αφορούν στην προϋπηρεσία για τους εκπαιδευτικούς:

– που έχουν διδάξει σε ιδιωτικά σχολεία: βεβαίωση προϋπηρεσίας από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, έγγραφο απόλυσης και υπεύθυνη δήλωση.

– που έχουν διδάξει σε σχολεία κρατών-μελών της Ε.Ε., βεβαίωση πρόσληψης από τους αρμόδιους φορείς

– που έχουν διδάξει σε άλλου φορείς, όπως τουριστικής εκπαίδευσης: βεβαίωση πρόσληψης από τους οικείους φορείς.

Ορια και ειδικότητες

– Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο ) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6, παρ. 4 του ν. 3528/2007).

– Από φέτος ισχύει η ενοποίηση των κλάδων ειδικοτήτων όπως ψηφίστηκε πρόσφατα σε νόμο του υπουργείου Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους τις νέες τροποποιήσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία, τα οποία τον εντάσσουν στον ίδιο κλάδο, για την κατάταξη στον πίνακα και τις διαδικασίες των προσλήψεων
λαμβάνεται υπόψη το παλαιότερο πτυχίο, τόσο για την ημερομηνία κτήσης όσο και για το βαθμό.

– Η δημόσια προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της χώρας για το τρέχον σχολικό έτος (2017-2018) θα καταχωριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο από τις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.

ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Παραμένουν τα κενά, «σφίγγα» για προσλήψεις

Καμία απάντηση δεν θα μπορεί να δοθεί από το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις προσλήψεις που θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Η πολιτική ηγεσία δεν έχει λάβει το πράσινο φως για μόνιμες προσλήψεις ούτε την επόμενη σχολική χρόνια (σ.σ.: ο υπουργός Παιδείας πάντως έχει δεσμευτεί ότι τον ερχόμενο Οκτώβρη θα ανακοινώσει ακριβή αριθμό προσλήψεων στην εκπαίδευση, που θα γίνουν σε βάθος τριετίας). Τα κενά στην εκπαίδευση, παρά τη σειρά αλχημειών της πολιτικής ηγεσίας (αλλαγές σε ωρολόγια προγράμματα, ανάθεση μαθήματος, ενοποίηση ειδικοτήτων) υπολογίζονται στα ίδια επίπεδα, περίπου 20.000 προσλήψεις, αν και πηγές του υπουργείου αποφεύγουν να κάνουν λόγο για κάποιον αριθμό.

Ο υπολογισμός των κενών, ώστε να βρεθεί ο αριθμός προσλήψεων, θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, καθώς το υπουργείο αναμένει αρκετά στοιχεία να έρθουν στα χέρια του.

– Αιτήσεις συνταξιοδότησης: Αυτές τις μέρες γίνονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης (.σ.σ.: μέχρι τις 10 Απρίλη), με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναμένουν τον τελικό αριθμό των εκπαιδευτικών που θα αποχωρήσουν ώστε να υπολογίσουν τα επιπλέον κενά. Πέρσι, λόγω των αλλαγών στο συνταξιοδοτικό νόμο, οι παραιτήσεις ήταν ελάχιστες, μη ξεπερνώντας τις 500. Αντίθετα, τα προηγούμενα χρόνια η φυγή των εκπαιδευτικών ήταν μαζική με 19.018 εκπαιδευτικούς γυμνασίων και λυκείων να αποχωρούν την επταετία 2010-2016 και 12.773 παραιτήσεις σε νηπιαγωγεία και δημοτικά την ίδια περίοδο.

– Εγγραφές σε σχολεία: Ενα ακόμα θέμα είναι οι εγγραφές των μαθητών σε σχολεία που θα ξεκινήσει αρχές Μαΐου, ώστε να έχει εικόνα το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη δημιουργία τμημάτων και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς.

-Τέλος, και η εφαρμογή από την επόμενη σχολική χρονιά της ομαδοποίησης των ειδικοτήτων θα δείξει σε τι βαθμό κατάφερε το υπουργείο Παιδείας να εξοικονομήσει εκπαιδευτικούς, κυρίως στην τεχνική εκπαίδευση.

ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ : Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

eleftherostypos.gr

Πάνω από 100.000 αιτήσεις για 20.000 θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

*** Δείτε τα Τελευταία Δημοσιεύματα για τα Τρίκαλα,  Ειδήσεις που μας αφορούν, Ειδήσεις - Γεγονότα, από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο Trikala365.gr
Back to top button