Επικαιρότητα

Το πρώτο βήμα για τη νέα γειτονιά στα Τρίκαλα

Το πρώτο βήμα για τη νέα γειτονιά στα Τρίκαλα… υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Τρικκαίων, η σύμβαση για τον «Καθαρισμό Έκτασης Πράξης Εφαρμογής Δερπανόπουλου».

Το πρωί της Δευτέρας 19 Μαρτίου 2018 υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Τρικκαίων, η σύμβαση για τον «Καθαρισμό Έκτασης Πράξης Εφαρμογής Δερπανόπουλου».

Μιας περιοχής 62 στρεμμάτων, όπου βρισκόταν και το παλιό εργοστάσιο ξυλείας Δερπανόπουλου και πλέον το μισό αυτής ανήκει στον Δήμο, δηλαδή στους πολίτες. Οπότε, αρχίζει η διαδικασία απόδοσης της έκτασης, με πρώτη αναγκαία ενέργεια, τον καθαρισμό της. Ο καθαρισμός θα προηγηθεί, για να αρχίσουν στη συνέχεια  οι άλλες διαδικασίες, που σχετίζονται με την απόδοση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων.

Επομένως, η εταιρεία που ανέλαβε το έργο (ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , με 48.147,48€), θα πρέπει μέσα σε τρεις μήνες, να έχει καθαρίσει τον χώρο. Αυτό σημαίνει, ότι θα γίνουν καθαιρέσεις κτισμάτων, καθαρισμός και μεταφορά προϊόντων καθαίρεσης και άλλων προϋπαρχόντων άχρηστων υλικών, εκθάμνωση της περιοχής και λοιπές εργασίες.

Το πρώτο βήμα για τη νέα γειτονιά στα Τρίκαλα