Αιτήσεις για ένταξη στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Τρικκαίων | Έως 16-11-18

Αιτήσεις για ένταξη στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Τρικκαίων Ο Δήμος Τρικκαίων και η Συνειρμός αμκε ανακοινώνουν ότι πρόκειται να ανανεωθεί ο κατάλογος των ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει σε άπορους δημότες προϊόντα όπως είδη διατροφής, απορρυπαντικά, χαρτικά κλπ.

Για να ενταχθεί κάποιος/α στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ χρειάζεται  να προσκομίσει τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

1.       ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2.       ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.       ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Ε1- Ε9 ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει Φορολογική Δήλωση), ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Υ.

4.       ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (αν υπάρχει)

5.       ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (αν υπάρχουν)

6.       ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (αν υπάρχει)

7.       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι  ο/η  ίδιος/α  ή άλλο μέλος της οικογένειας δεν ωφελείται   από άλλη ανάλογη δομή ή πρόγραμμα (ΤΕΒΑ, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Ενοριακά Παντοπωλεία κλπ). Όσοι /όσες είναι ωφελούμενοι σε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση.

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθούν απολύτως οι κανόνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όσοι/όσες είναι ωφελούμενοι/νες του Κοινωνικού Παντοπωλείου από την 1η Ιουνίου 2018 έως και σήμερα, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ξανά Αίτηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018  έως και την  Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στη συνοικία του Αγίου Οικουμενίου,  τηλ. 24310 26880,  από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 11 π.μ. ως τις 2μ.μ.

Αιτήσεις για ένταξη στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Τρικκαίων

Back to top button