Αποταμίευση: Αδύνατο για το 86% των Ελλήνων

Αποταμίευση: Αδύνατο για το 86% των Ελλήνων! Αδυνατούν να προχωρήσουν σε αποταμίευση το 86% των Ελλήνων για το 2019, όπως κατέδειξε έρευνα του ΙΟΒΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.500 καταναλωτών, ακόμη πιο απαισιόδοξα για τη δυνατότητά τους να αποταμιεύσουν έγιναν τον Δεκέμβριο τα ελληνικά νοικοκυριά.

Επιπλέον, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» αυξήθηκε στο 60%, από 57% τον Νοέμβριο, όπως προκύπτει από την έρευνα οικονομικού κλίματος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον τελευταίο μήνα του 2018.

Αγορές

Επιπλέον, μόλις 7% των καταναλωτών δηλώνουν πρόθεση για λίγο περισσότερες μείζονες αγορές (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ). Η πλειοψηφία, το 48%, δηλώνει ότι οι προοπτικές για μείζονες αγορές θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες. Πολύ λιγότερες αγορές προτίθεται να κάνει το 24% και ελαφρώς λιγότερες το 19%.

Καταναλωτική εμπιστοσύνη

Βάσει της έρευνας του ΙΟΒΕ, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο στις -35 μονάδες (από -35,8 μονάδες τον Νοέμβριο), που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2015.

«Η νέα, μικρή οριακή άνοδος εκπορεύεται από την καλυτέρευση των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας, με τις προβλέψεις για τη δική τους οικονομική κατάσταση και για την ανεργία ουσιαστικά να μη μεταβάλλονται», διαπιστώνουν οι αναλυτές του ΙΟΒΕ και προσθέτουν: «Μετά από πέντε μήνες εκτός προγράμματος, φαίνεται ότι εμπεδώνεται σταδιακά η δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να λειτουργήσει ομαλά και, σε κάποιο βαθμό, αυτόνομα. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουν σημειωθεί στην πρόσφατη περίοδο κάποιες οικονομικές εξελίξεις οι οποίες να υποδεικνύουν μια σαφή μεσοπρόθεσμη προοπτική, π.χ. η ανάκαμψη κάποιων δραστηριοτήτων, η έναρξη μιας σημαντικής (ξένης) επένδυσης. Τους προηγούμενους μήνες, η κάμψη της απαισιοδοξίας για τους υπόλοιπους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το συνολικό δείκτη προήλθε κυρίως από τη διαφαινόμενη μη εφαρμογή προγραμματισμένων για το 2019 μέτρων και την υλοποίηση φοροελαφρύνσεων».

Σύμφωνα με την έρευνα, τον Δεκέμβριο του 2018:

– Το ποσοστό των νοικοκυριών που περιμένουν ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασής τους παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 44% (από 45% τον Νοέμβριο), ενώ μικρή βελτίωση προσδοκά το 12%, έναντι 10% τον Νοέμβριο.

– Το 46% (από 50% τον Νοέμβριο) προβλέπει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι του 29% το οποίο αναμένει σταθερότητα (το αντίστοιχο ποσοστό του Νοεμβρίου ήταν 25%).

– Το 43% των ερωτηθέντων προβλέπει μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας. Το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο τους τελευταίους τρεις μήνες του 2018. Μικρή μείωση της ανεργίας προβλέπει το 24% (όσο και τον Νοέμβριο).

– Συνεχίστηκε η ανησυχία των νοικοκυριών για την αύξηση του πληθωρισμού. Άνοδο τιμών, με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό, προβλέπει το 39% (τον Νοέμβριο το ποσοστό είχε φθάσει το 42%), ενώ σταθερότητα προβλέπει το 32% (από 33% τον Νοέμβριο).

Αποταμίευση: Αδύνατο για το 86% των Ελλήνων

Back to top button