Δια πρώτην φοράν εις αστυνομικόν τμήμα… κρατείται και ο Τίμιος Σταυρός! | ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Η συμπλοκή των κολυμβητών κατά την χθεσινή Κατάδυσιν. — Οδηγήθηκαν εις το αστυνομικό Τμήμα και μαζί με αυτούς και ο Τίμιος Σταυρός

Δια πρώτην φοράν εις αστυνομικόν τμήμα… κρατείται και ο Τίμιος Σταυρός! – Κατά την χθεσινή κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Ληθαίο από της κεντρικής γέφυρας υπό του Σεβασμιότατου, δύο ομάδες κολυμβητών ήταν αντιμέτωποι και παρά το δριμύ ψύχος ανέμεναν την στιγμήν της τελικής ρίψεως Του διά να εισέλθουν εις τα νερά και τον ανεύρουν.

Μετά την ρίψη και λόγω των θολών νερών του ποταμού επόμενο ήτο οι κολυμβητές να… συμπλακούν υπό τα όμματα των εκατοντάδων συμπολιτών και των επισήμων, οι οποίοι παρακολουθούσαν την κατάδυση και μερικοί εξ’ αυτών να κτυπηθούν άσχημα.

Η συμπλοκή των διατάραξε την τάξη και απέδειξε μη σεβασμό προς την ιερότητα της τελετής, αποτέλεσμα δε τούτου υπήρξε να οδηγηθούν άπαντες οι κολυμβητές και των δύο ομάδων εις το Α’ Αστυνομικό Τμήμα και μαζί με αυτούς και ο… Τίμιος Σταυρός.

Ευτυχώς εις το Τμήμα τα πράγματα τακτοποιήθηκαν τόσο με την παράκληση του Σεβασμιότατου, όσον και με την επέμβαση του κ. Διοικητού της Διοικήσεως Χωροφυλακής και οι κολυμβητές αμφοτέρων των διεκδικούντων τον Σταυρό ομάδων συμφιλιώθηκαν και από κοινού περιέφεραν εις την πόλιν τον Σταυρό.

Εκείνο, το οποίον εις την περίπτωση αυτή έχει σημασία και αποτελεί πρωτοφανές εις τα χρονικά γεγονός είναι ότι διά πρώτη φοράν ο Τίμιος Σταυρός… οδηγήθηκε εις αστυνομικό Τμήμα και… κρατήθηκε επί… ημίσεια ώραν!!

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης

Δια πρώτην φοράν εις αστυνομικόν τμήμα… κρατείται και ο Τίμιος Σταυρός! – trikala365 +
Back to top button