Δωρεάν η Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού στον Δήμο Τρικκαίων | ΑΙΤΗΣΕΙΣ έως 2-10-20

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Τρικκαίων συνεργάζεται με ιδιωτικές σχολές χορού και μουσικής, για να προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε άπορους/ες μαθητές/τριες.

Δωρεάν η Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού στον Δήμο Τρικκαίων – Η Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού αφορά τη συνεργασία του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων με τις σχολές χορού, μουσικής, εικαστικών, Θεατρικών εργαστηρίων, συλλόγων ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής.

Το πρόγραμμα αφορά σε προσφορά δωρεάν θέσεων…

σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, για άπορους/ες ή οικονομικά αδύναμους/ες μαθητές/τριες της πόλης.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς – κηδεμόνες θα υποβάλλουν την αίτηση από 15 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2020 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού, στο Τμήμα Παιδείας. Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 €.

Δικαιολογητικά

Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού στο Τμήμα Παιδείας:

Αντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας (έτους 2019) ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον ΟΑΕΔ, εάν υφίσταται.

Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας εάν υφίσταται.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αποδεικτικό Ενοικίου ή σχετικό αντίγραφο δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας εάν υφίσταται.

Αποδεικτικό Μονογονεϊκής Οικογένειας εάν υφίσταται.

*** Το έντυπο της αίτησης διατίθεται ΕΔΩ αλλά και από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2020 και θα υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Τρικκαίων μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Δωρεάν η Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού στον Δήμο Τρικκαίων – trikala 365 +
Back to top button