Χωριά της Φαρκαδόνας

Χωριά της Φαρκαδόνας …Χωριά που ανήκουν στην περιφερειακή ενότητα του Δήμου Φαρκαδόνας…

Κεραμίδι Τοπική Κοινότητα Κεραμιδίου Δήμου Φαρκαδόνας με 325 μόνιμους κάτοικους

Παναγίτσα Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας Δήμου Φαρκαδόνας με 251 μόνιμους κάτοικους

Πηνειάς Τοπική Κοινότητα Πηνειάδος Δήμου Φαρκαδόνας με 323 μόνιμους κάτοικους

Αχλαδοχώρι Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου Δήμου Φαρκαδόνας με 103 μόνιμους κάτοικους

Γριζάνο Τοπική Κοινότητα Γριζάνου Δήμου Φαρκαδόνας με 1.290 μόνιμους κάτοικους

Διάσελλο Τοπική Κοινότητα Διασέλλου Δήμου Φαρκαδόνας με 286 μόνιμους κάτοικους

Ζάρκος  Τοπική Κοινότητα Ζάρκου Δήμου Φαρκαδόνας με 1.247 μόνιμους κάτοικους

Φαρκαδώνα Δημοτική Κοινότητα Φαρκαδόνος Δήμου Φαρκαδόνας  με 2.052 μόνιμους κάτοικους

Νομή Τοπική Κοινότητα Νομής Δήμου Φαρκαδόνας με 378 μόνιμους κάτοικους

Πετρόπορος Τοπική Κοινότητα Πετροπόρου Δήμου Φαρκαδόνας με 452 μόνιμους κάτοικους

Σερβωτά Τοπική Κοινότητα Σερβωτών Δήμου Φαρκαδόνας με 582 μόνιμους κάτοικους

Ταξιάρχες Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών Δήμου Φαρκαδόνας με 902 μόνιμους κάτοικους

Φανερωμένη Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης Δήμου Φαρκαδόνας με 424 μόνιμους κάτοικους

Οιχαλία Δημοτική Κοινότητα Οιχαλίας Δήμου Φαρκαδόνας με 2.357 μόνιμους κάτοικους

Γεωργανάδες  Τοπική Κοινότητα Γεωργανάδων Δήμου Φαρκαδόνας με 336 μόνιμους κάτοικους

Κλοκοτός Τοπική Κοινότητα Κλοκοτού Δήμου Φαρκαδόνας με 572 μόνιμους κάτοικους

Κρήνη Τοπική Κοινότητα Κρήνης Δήμου Φαρκαδόνας με 733 μόνιμους κάτοικους

Πετρωτό Τοπική Κοινότητα Πετρωτού Δήμου Φαρκαδόνας με 783 μόνιμους κάτοικους

Χωριά της Φαρκαδόνας

Back to top button
Close