Χωριά της Καλαμπάκας

Χωριά της Καλαμπάκας …Χωριά που ανήκουν στην περιφερειακή ενότητα του Δήμου Καλαμπάκας!

Σκεπάρι  Τοπική Κοινότητα Σκεπαρίου Δήμου Καλαμπάκας με 160 μόνιμους κάτοικους

Μύκανη  Τοπική Κοινότητα Οξυνείας Δήμου Καλαμπάκας με 16 μόνιμους κάτοικους

Οξύνεια  Τοπική Κοινότητα Οξυνείας Δήμου Καλαμπάκας  με 431 μόνιμους κάτοικους

Γάβρος  Τοπική Κοινότητα Γάβρου Δήμου Καλαμπάκας  με 201 μόνιμους κάτοικους

Ξηρόκαμπος  Τοπική Κοινότητα Κακοπλευρίου Δήμου Καλαμπάκας  με 173 μόνιμους κάτοικους

Κακοπλεύρι  Τοπική Κοινότητα Κακοπλευρίου Δήμου Καλαμπάκας  με 135 μόνιμους κάτοικους

Ψήλωμα  Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς Δήμου Καλαμπάκας  με 63 μόνιμους κάτοικους

Κερασούλα  Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς Δήμου Καλαμπάκας με 30 μόνιμους κάτοικους

Θεοτόκος  Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας Δήμου Καλαμπάκας  με 94 μόνιμους κάτοικους

Αχλαδέα  Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας Δήμου Καλαμπάκας  με 88 μόνιμους κάτοικους

Αγναντιά Τοπική Κοινότητα Αγναντιάς Δήμου Καλαμπάκας  με 281 μόνιμους κάτοικους

Άγιος Δημήτριος  Τοπική Κοινότητα Γάβρου Δήμου Καλαμπάκας  με 102 μόνιμους κάτοικους

Ασπροκκλησιά  Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς Δήμου Καλαμπάκας  με 519 μόνιμους κάτοικους

Σταγιάδες  Τοπική Κοινότητα Αγναντιάς Δήμου Καλαμπάκας με 61 μόνιμους κάτοικους

Αγιόφυλλο  Τοπική Κοινότητα Αγιοφύλλου Δήμου Καλαμπάκας  με 507 μόνιμους κάτοικους

Φωτεινό  Τοπική Κοινότητα Φωτεινού Δήμου Καλαμπάκας με 289 μόνιμους κάτοικους

Λογγά  Τοπική Κοινότητα Λογγάς Δήμου Καλαμπάκας με 129 μόνιμους κάτοικους

Αχελινάδα  Τοπική Κοινότητα Μαυρελίου Δήμου Καλαμπάκας με 95 μόνιμους κάτοικους

Μαυρέλιο  Τοπική Κοινότητα Μαυρελίου Δήμου Καλαμπάκας  με 191 μόνιμους κάτοικους

Αγία Τριάδα  Τοπική Κοινότητα Φλαμπουρεσίου Δήμου Καλαμπάκας  με 16 μόνιμους κάτοικους

Φλαμπουρέσιο  Τοπική Κοινότητα Φλαμπουρεσίου Δήμου Καλαμπάκας με 111 μόνιμους κάτοικους

Γερακάρι  Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου Δήμου Καλαμπάκας  με 123 μόνιμους κάτοικους

Καλλιθέα  Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Δήμου Καλαμπάκας  με 50 μόνιμους κάτοικους

Καλοχώρι  Τοπική Κοινότητα Κονισκού Δήμου Καλαμπάκας  με 98 μόνιμους κάτοικους

Κονισκός  Τοπική Κοινότητα Κονισκού Δήμου Καλαμπάκας με 196 μόνιμους κάτοικους

Τρυγώνα Τοπική Κοινότητα Τρυγόνος Δήμου Καλαμπάκας  με 126 μόνιμους κάτοικους

Μαλακάσι  Τοπική Κοινότητα Μαλακασίου Δήμου Καλαμπάκας με 138 μόνιμους κάτοικους

Κουτσούφλιανη  Τοπική Κοινότητα Παναγίας Δήμου Καλαμπάκας  με 10 μόνιμους κάτοικους

Παναγία  Τοπική Κοινότητα Παναγίας Δήμου Καλαμπάκας με 329 μόνιμους κάτοικους

Πεύκη  Τοπική Κοινότητα Πεύκης Δήμου Καλαμπάκας  με 145 μόνιμους κάτοικους

Χρύσινο  Τοπική Κοινότητα Κλεινού Δήμου Καλαμπάκας  με 41 μόνιμους κάτοικους

Ανάληψη  Τοπική Κοινότητα Τρυγόνος Δήμου Καλαμπάκας με 2 μόνιμους κάτοικους

Παλαιοχώρι  Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου Δήμου Καλαμπάκας  με 52 μόνιμους κάτοικους

Χρυσομηλέα  Τοπική Κοινότητα Χρυσομηλέας Δήμου Καλαμπάκας  με 506 μόνιμους κάτοικους

Κορυδαλλός  Τοπική Κοινότητα Κορυδαλλού Δήμου Καλαμπάκας  με 250 μόνιμους κάτοικους

Μπάσια Τοπική Κοινόητα Κλεινού Δήμου Καλαμπάκας  με 27 μόνιμους κάτοικους

Αηδώνα  Τοπική Κοινότητα Αηδόνος Δήμου Καλαμπάκας  με 92 μόνιμους κάτοικους

Γλυκομηλέα  Τοπική Κοινότητα Γλυκομηλέας Δήμου Καλαμπάκας  με 171 μόνιμους κάτοικους

Καλογριανή  Τοπική Κοινότητα Καλογριανής Δήμου Καλαμπάκας  με 102 μόνιμους κάτοικους

Αμπέλια  Τοπική Κοινότητα Κλεινού Δήμου Καλαμπάκας  με 160 μόνιμους κάτοικους

Κλεινό  Τοπική Κοινότητα Κλεινού Δήμου Καλαμπάκας  με 194 μόνιμους κάτοικους

Αμπελοχώρι  Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου Δήμου Καλαμπάκας  με 67 μόνιμους κάτοικους

Καλομοίρα  Τοπική Κοινότητα Καλομοίρας Δήμου Καλαμπάκας  με 259 μόνιμους κάτοικους

Καστανέα  Τοπική Κοινότητα Καστανέας Δήμου Καλαμπάκας  με 165 μόνιμους κάτοικους

Μηλότοπος  Τοπική Κοινότητα Καστανέας Δήμου Καλαμπάκας με 17 μόνιμους κάτοικους

Ματονέρι  Τοπική Κοινότητα Ματονερίου Δήμου Καλαμπάκας με 83 μόνιμους κάτοικους

Μουργκάνη  Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Κερασέας Δήμου Καλαμπάκας  με 74 μόνιμους κάτοικους

Ορθοβούνι  Τοπική Κοινότητα Ορθοβουνίου Δήμου Καλαμπάκας  με 115 μόνιμους κάτοικους

Σαρακήνα  Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας Δήμου Καλαμπάκας  με 373 μόνιμους κάτοικους

Αμάραντο  Τοπική Κοινότητα Αμαράντου Δήμου Καλαμπάκας με 84 μόνιμους κάτοικους

Ελάφιο  Τοπική Κοινότητα Αμαράντου Δήμου Καλαμπάκας  με 193 μόνιμους κάτοικους

Κορομηλιά  Τοπική Κοινότητα Διάβας Δήμου Καλαμπάκας  με 0 μόνιμους κάτοικους

Καστράκι  Τοπική Κοινότητα Καστρακίου Δήμου Καλαμπάκας  με 1.117 μόνιμους κάτοικους

Κρύα Βρύση  Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης Δήμου Καλαμπάκας  με 172 μόνιμους κάτοικους

Τριφύλλια  Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης Δήμου Καλαμπάκας  με 72 μόνιμους κάτοικους

Μεγάλη Κερασέα  Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Κερασέας Δήμου Καλαμπάκας  με 111 μόνιμους κάτοικους

Διάβα  Τοπική Κοινότητα Διάβας Δήμου Καλαμπάκας  με 728 μόνιμους κάτοικους

Καλαμπάκα  Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας Δήμου Καλαμπάκας  με 8.330 μόνιμους κάτοικους

Αύρα  Τοπική Κοινότητα Αύρας Δήμου Καλαμπάκας  με 339 μόνιμους κάτοικους

Νέα Ζωή  Τοπική Κοινότητα Αύρας Δήμου Καλαμπάκας  με 91 μόνιμους κάτοικους

Βλαχάβα  Τοπική Κοινότητα Βλαχάβας Δήμου Καλαμπάκας  με 189 μόνιμους κάτοικους

Βασιλική  Τοπική Κοινότητα Βασιλικής Δήμου Καλαμπάκας  με 1.375 μόνιμους κάτοικους

Θεόπετρα  Τοπική Κοινότητα Θεοπέτρας Δήμου Καλαμπάκας  με 560 μόνιμους κάτοικους

Περιστέρα  Τοπική Κοινότητα Περιστέρας Δήμου Καλαμπάκας  με 201 μόνιμους κάτοικους

Αγία Παρασκευή  Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας Δήμου Καλαμπάκας  με 114 μόνιμους κάτοικους

Βιτουμάς  Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας Δήμου Καλαμπάκας  με 175 μόνιμους κάτοικους

Άγιοι Θεόδωροι  Τοπική Κοινότητα Βασιλικής Δήμου Καλαμπάκας  με 64 μόνιμους κάτοικους

Κρανέα  Τοπική Κοινότητα Κρανέας Δήμου Καλαμπάκας  με 46 μόνιμους κάτοικους

Πολυθέα  Τοπική Κοινότητα Πολυθέας Δήμου Καλαμπάκας  με 36 μόνιμους κάτοικους

Στεφάνι  Τοπική Κοινότητα Στεφανίου Δήμου Καλαμπάκας  με 60 μόνιμους κάτοικους

Χαλίκι  Τοπική Κοινότητα Χαλικίου Δήμου Καλαμπάκας  με 31 μόνιμους κάτοικους

Καλλιρρόη  Τοπική Κοινότητα Καλλιρρόης Δήμου Καλαμπάκας  με 42 μόνιμους κάτοικους

Κατάφυτο  Τοπική Κοινότητα Καταφύτου Δήμου Καλαμπάκας  με 18 μόνιμους κάτοικους

Μηλέα  Τοπική Κοινότητα Καταφύτου Δήμου Καλαμπάκας  με 15 μόνιμους κάτοικους

Δολιανά  Τοπική Κοινότητα Κρανέας Δήμου Καλαμπάκας  με 23 μόνιμους κάτοικους

Κονάκια  Τοπική Κοινότητα Κρανέας Δήμου Καλαμπάκας  με 18 μόνιμους κάτοικους

Αγία Παρασκευή  Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Δήμου Καλαμπάκας  με 69 μόνιμους κάτοικους

Ανθούσα  Τοπική Κοινότητα Ανθούσης Δήμου Καλαμπάκας  με 61 μόνιμους κάτοικους

Χωριά της Καλαμπάκας
Back to top button