Χωριά της Πύλης

Χωριά της Πύλης …Χωριά που ανήκουν στην περιφερειακή ενότητα του Δήμου Πύλης

Τσεκούρα Τοπική Κοινότητα Ροποτού Δήμου Πύλης με 24 μόνιμους κάτοικους

Λογγιές Τοπική Κοινότητα Ροποτού Δήμου Πύλης με 16 μόνιμους κάτοικους

Παναγία Τοπική Κοινότητα Ροποτού Δήμου Πύλης με 43 μόνιμους κάτοικους

Πολυθέα Τοπική Κοινότητα Ροποτού Δήμου Πύλης με 28 μόνιμους κάτοικους

Ροποτό Τοπική Κοινότητα Ροποτού Δήμου Πύλης με 125 μόνιμους κάτοικους

Άγιος Ιωάννης Τοπική Κοινότητα Ροποτού Δήμου Πύλης με 77 μόνιμους κάτοικους

Κάτω Παλαιοκαρυά Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς Δήμου Πύλης με 73 μόνιμους κάτοικους

Μέση Παλαιοκαρυά Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς Δήμου Πύλης με 19 μόνιμους κάτοικους

Πετροχώρι Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου Δήμου Πύλης με 95 μόνιμους κάτοικους

Τοπική Κοινότητα Πύλης Δήμου Πύλης με 1.873 μόνιμους κάτοικους

Άγιος Δημήτριος Τοπική Κοινότητα Ροποτού Δήμου Πύλης με 26 μόνιμους κάτοικους

Άγιος Προκόπιος Τοπική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου Δήμου Πύλης με 87 μόνιμους κάτοικους

Κοτρώνι Τοπική Κοινότητα Κοτρωνίου Δήμου Πύλης με 325 μόνιμους κάτοικους

Λογγιές Τοπική Κοινότητα Κοτρωνίου Δήμου Πύλης με 50 μόνιμους κάτοικους

Άνω Παλαιοκαρυά Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς Δήμου Πύλης  με 25 μόνιμους κάτοικους

Άγιος Βησσαρίων Τοπική Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνος Δήμου Πύλης με 641 μόνιμους κάτοικους

Καρυές Τοπική Κοινότητα Στουρναραιίκων Δήμου Πύλης με 6 μόνιμους κάτοικους

Καστανέα  Τοπική Κοινότητα Στουρναραιίκων Δήμου Πύλης με 10 μόνιμους κάτοικους

Παλαιοχώρι (το) Τοπική Κοινότητα Στουρναραιίκων Δήμου Πύλης με 34 μόνιμους κάτοικους

Στουρναραίικα Τοπική Κοινότητα Στουρναραιίκων Δήμου Πύλης με 376 μόνιμους κάτοικους

Ψάρρο Τοπική Κοινότητα Στουρναραιίκων Δήμου Πύλης  με 12 μόνιμους κάτοικους

Παναγία Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου Δήμου Πύλης με 41 μόνιμους κάτοικους

Άγιος Κωνσταντίνος Τοπική Κοινότητα Στουρναραιίκων Δήμου Πύλης με 23 μόνιμους κάτοικους

Πολυνέρι Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου Δήμου Πύλης με 48 μόνιμους κάτοικους

Καλλιθέα Τοπική Κοινότητα Στουρναραιίκων Δήμου Πύλης με 59 μόνιμους κάτοικους

Ισιώματα Τοπική Κοινότητα Στουρναραιίκων Δήμου Πύλης  με 48 μόνιμους κάτοικους

Ορεινή Τοπική Κοινότητα Μοσχοφύτου Δήμου Πύλης με 5 μόνιμους κάτοικους

Μοσχόφυτο Τοπική Κοινότητα Μοσχοφύτου Δήμου Πύλης  με 7 μόνιμους κάτοικους

Νέα Πεύκη Τοπική Κοινότητα Νέας Πεύκης Δήμου Πύλης με 23 μόνιμους κάτοικους

Πλατανάκια  Τοπική Κοινότητα Μοσχοφύτου Δήμου Πύλης με 7 μόνιμους κάτοικους

Λιβαδοχώρι Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου Δήμου Πύλης με 5 μόνιμους κάτοικους

Παράμερο Τοπική Κοινότητα Παραμέρου Δήμου Πύλης με 0 μόνιμους κάτοικους

Εξοχή Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας Δήμου Πύλης με 0 μόνιμους κάτοικους

Μεσοχώρα Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας Δήμου Πύλης με 141 μόνιμους κάτοικους

Σπίτια  Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας Δήμου Πύλης με 2 μόνιμους κάτοικους

Λεπτοκαρυά Τοπική Κοινότητα Μοσχοφύτου Δήμου Πύλης με 8 μόνιμους κάτοικους

Παναγιωταίικα Τοπική Κοινότητα Βαλκάνου Δήμου Πύλης με 11 μόνιμους κάτοικους

Φιλύρα Τοπική Κοινότητα Φιλύρας Δήμου Πύλης με 358 μόνιμους κάτοικους

Βαθύρρευμα Τοπική Κοινότητα Βαθυρρεύματος Δήμου Πύλης με 24 μόνιμους κάτοικους

Βαλκάνο Τοπική Κοινότητα Βαλκάνου Δήμου Πύλης με 24 μόνιμους κάτοικους

Ζωγραφαίικα Τοπική Κοινότητα Βαλκάνου Δήμου Πύλης με 3 μόνιμους κάτοικους

Βαλαμάνδρι  Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου Δήμου Πύλης με 115 μόνιμους κάτοικους

Λιλή Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου Δήμου Πύλης με 176 μόνιμους κάτοικους

Παραπόταμος Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου Δήμου Πύλης με 197 μόνιμους κάτοικους

Πιάλεια Τοπική Κοινότητα Πιαλείας Δήμου Πύλης με 755 μόνιμους κάτοικους

Φήκη Τοπική Κοινότητα Φήκης Δήμου Πύλης με 1.361 μόνιμους κάτοικους

Ελευθεροχώρι Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου Δήμου Πύλης με 433 μόνιμους κάτοικους

Λαφίνα Τοπική Κοινότητα Νεράιδας Δήμου Πύλης με 27 μόνιμους κάτοικους

Νεράιδα Τοπική Κοινότητα Νεράιδας Δήμου Πύλης με 51 μόνιμους κάτοικους

Αετός Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου Δήμου Πύλης με 24 μόνιμους κάτοικους

Παχτούρι ( Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου Δήμου Πύλης με 21 μόνιμους κάτοικους

Αρματολικό Τοπική Κοινότητα Αρματολικού Δήμου Πύλης με 45 μόνιμους κάτοικους

Γράβος Τοπική Κοινότητα Αρματολικού Δήμου Πύλης με 12 μόνιμους κάτοικους

Λεφαίικα Τοπική Κοινότητα Αρματολικού Δήμου Πύλης με 7 μόνιμους κάτοικους

Σκλήθρα Τοπική Κοινότητα Αρματολικού Δήμου Πύλης με 0 μόνιμους κάτοικους

Κορυφή Τοπική Κοινότητα Κορυφής Δήμου Πύλης με 65 μόνιμους κάτοικους

Πύργος Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου Δήμου Πύλης  με 45 μόνιμους κάτοικους

Φτέρη Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου Δήμου Πύλης με 7 μόνιμους κάτοικους

Μηλότοπος Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου Δήμου Πύλης  με 14 μόνιμους κάτοικους

Μπουρνιάς Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου Δήμου Πύλης με 43 μόνιμους κάτοικους

Μυρόφυλλο Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου Δήμου Πύλης με 173 μόνιμους κάτοικους

Πηγή Τοπική Κοινότητα Πηγής Δήμου Πύλης με 1.227 μόνιμους κάτοικους

Άγιος Γεώργιος Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου Δήμου Πύλης με 39 μόνιμους κάτοικους

Γκολφάρι Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου Δήμου Πύλης με 69 μόνιμους κάτοικους

Γλίστρα Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου Δήμου Πύλης με 38 μόνιμους κάτοικους

Καραβδαίικα Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου Δήμου Πύλης με 20 μόνιμους κάτοικους

Λυγαριά Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς Δήμου Πύλης με 533 μόνιμους κάτοικους

Μουριά Τοπική Κοινότητα Μουριάς Δήμου Πύλης  με 561 μόνιμους κάτοικους

Παλαιομονάστηρο Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης  με 1.078 μόνιμους κάτοικους

Γόμφοι Τοπική Κοινότητα Γόμφων Δήμου Πύλης με 962 μόνιμους κάτοικους

Ξυλοχώρι Τοπική Κοινότητα Ελάτης Δήμου Πύλης με 21 μόνιμους κάτοικους

Δροσερό Τοπική Κοινότητα Δροσερού Δήμου Πύλης με 421 μόνιμους κάτοικους

Νεραϊδοχώρι Τοπική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου Δήμου Πύλης με 125 μόνιμους κάτοικους

Καλόγηροι Τοπική Κοινότητα Καλογήρων Δήμου Πύλης με 119 μόνιμους κάτοικους

Πύρρα Τοπική Κοινότητα Πύρρας Δήμου Πύλης με 19 μόνιμους κάτοικους

Περτούλι Τοπική Κοινότητα Περτουλίου Δήμου Πύλης με 73 μόνιμους κάτοικους

Ελάτη Τοπική Κοινότητα Ελάτης Δήμου Πύλης με 406 μόνιμους κάτοικους

Βλάχα Τοπική Κοινότητα Ελάτης Δήμου Πύλης με 0 μόνιμους κάτοικους

Άγιος Γεώργιος Τοπική Κοινότητα Ελάτης Δήμου Πύλης με 15 μόνιμους κάτοικους

Λιπιότα Τοπική Κοινότητα Ελάτης Δήμου Πύλης  με 3 μόνιμους κάτοικους

Βλατανέοι Τοπική Κοινότητα Ελάτης Δήμου Πύλης με 0 μόνιμους κάτοικους

Παλαιοχώρι Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου Δήμου Πύλης με 85 μόνιμους κάτοικους

Βακάρι  Τοπική Κοινότητα Δέσης Δήμου Πύλης με 0 μόνιμους κάτοικους

Δέση Τοπική Κοινότητα Δέσης Δήμου Πύλης με 5 μόνιμους κάτοικους

Φορτώσι Τοπική Κοινότητα Δέσης Δήμου Πύλης με 6 μόνιμους κάτοικους

Δροσοχώρι Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου Δήμου Πύλης  με 2 μόνιμους κάτοικους

Άγιος Νικόλαος Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Δήμου Πύλης με 3 μόνιμους κάτοικους

Αθαμανία Τοπική Κοινότητα Αθαμανίας Δήμου Πύλης με 5 μόνιμους κάτοικους

Βροντερό Τοπική Κοινότητα Βροντερού Δήμου Πύλης με 77 μόνιμους κάτοικους

Γαρδίκι Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου Δήμου Πύλης με 58 μόνιμους κάτοικους

Χωριά της Πύλης
Back to top button