Καταργήθηκε το «ηλεκτρονικό φακέλωμα» των εργαζομένων

Υπεγράφη η εφαρμοστική εγκύκλιος, με την οποία καταργείται η πρόβλεψη ηλεκτρονικής καταγραφής των λόγων απόλυσης εργαζομένων.

Καταργήθηκε το «ηλεκτρονικό φακέλωμα» των εργαζομένων! Συγκεκριμένα, γίνεται επαναφορά στο προηγούμενο πλαίσιο προστασίας της εργασίας που θεμελιώνεται στις διατάξεις του Συντάγματος, του Αστικού Κώδικα και των νόμων 2112/20 και 3198/55. σύμφωνα με τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, προστατεύοντας τους εργαζόμενους από τους κινδύνους που έκρυβαν οι προηγούμενες διατάξεις…κυρίως όμως

  • την ηλεκτρονική καταγραφή των λόγων ενδεχόμενης απόλυσης τους και, κατά συνέπεια, την βέβαιη υπονόμευση της μελλοντικής επαγγελματικής τους πορείας

Απόσπασμα άρθρου ….ant1news.gr

Καταργήθηκε το «ηλεκτρονικό φακέλωμα» των εργαζομένων
Back to top button
Close