Με δυο νέα λαπαρασκοπικά συστήματα εξοπλίζεται το Νοσοκομείο Τρικάλων

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση «Προμήθεια Λαπαροσκοπικού Συστήματος, πλήρες, τεμάχια δύο » προϋπολογισμού 144.000,00 ευρώ.

Με δυο νέα λαπαρασκοπικά συστήματα εξοπλίζεται το Νοσοκομείο Τρικάλων – Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων», συνολικού προϋπολογισμού 1.176.000 ευρώ

Στο συγκεκριμένο έργο, συμπεριλαμβάνεται η παροχή υπηρεσίας συντήρησης για τα μηχανήματα για ένα έτος μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας, και ως δυνατότητα «προαίρεσης» η συνέχιση των υπηρεσιών συντήρησης για έως και έξι επιπλέον έτη, με απόφαση του Νοσοκομείου Τρικάλων.

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών συντήρησης για το Λαπαροσκοπικό Σύστημα ύψους 99.820,00 € θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους πόρους του Δικαιούχου Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Με δυο νέα λαπαρασκοπικά συστήματα εξοπλίζεται το Νοσοκομείο Τρικάλων – trikala365.gr +
Back to top button
Close