Επικαιρότητα

Μόνο με την προ εξαμήνου παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας…

«Μόνο με την προ εξαμήνου παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η συμφωνία των Πρεσπών»

Επειδή αρκετοί αναρωτιούνται γιατί δεν παραιτούνται όλοι οι Βουλευτές της ΝΔ ή και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για να γίνουν εκλογές ώστε να μη περάσει η συμφωνία των Πρεσπών.

Δεν υπάρχει συνταγματικός τρόπος…

Η απάντηση είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί και είναι καθαρά αστικός μύθος διότι:

Ας υποθέσουμε ότι παραιτηθούν όλοι οι βουλευτές της ΝΔ και πιθανώς και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και οι αναπληρωματικοί τους.

Τότε θα γίνουν σύμφωνα με το σύνταγμα Εθνικές Αναπληρωματικές Εκλογές, αλλά μόνον για τις έδρες που θα έχει αφήσει κενές η ΝΔ ή τα άλλα κόμματα και όχι για το σύνολο της Βουλής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή θα έχει τις 145 έδρες του άθικτες και νέες έδρες θα βγουν μόνο για τη ΝΔ ή τα άλλα κόμματα.

Δεν υπάρχει λοιπόν συνταγματικός τρόπος να προκαλέσει η αντιπολίτευση εκλογές ρίχνοντας την κυβέρνηση. Εάν υπήρχε θα μπορούσε η αντιπολίτευση να προκαλεί συνεχώς εκλογές και για άλλα θέματα.

Μόνον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας…

Μόνον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορούσε πριν την αναθεώρηση του 1986 να προκαλέσει εκλογές, αλλά δεν μπορεί πια.

Σε περίπτωση δε που παραιτηθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον αναπληρώνει προσωρινά ο Πρόεδρος της Βουλής και η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να διαρκέσει έως 6 μήνες, σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Συντάγματος το  οποίο αναφέρει:

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν απουσιάζει στο εξωτερικό περισσότερο από δέκα ημέρες, αν πεθάνει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτος ή αν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει προσωρινά ο Πρόεδρος της Βουλής.

Αν η αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκήσει τα καθήκοντά του παρατείνεται πέρα από τριάντα ημέρες, συγκαλείται υποχρεωτικά η Βουλή, ακόμη και αν αυτή έχει διαλυθεί, για να αποφασίσει με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου των μελών της, αν συντρέχει περίπτωση εκλογής νέου Προέδρου.

Σε καμία πάντως περίπτωση η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από έξι συνολικά μήνες, αφότου άρχισε η αναπλήρωσή του που προκλήθηκε από αδυναμία του.

Συμπεραίνοντας, ο μοναδικός τρόπος για να μπορούσε να είχε αποφευχθεί η συμφωνία των Πρεσπών, ήταν η παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας ένα εξάμηνο πριν και η προκήρυξη εκλογών.


Τομεάρχης Οργανωτικού ΝΔ Τρικάλων

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Συνταγματάρχης ε.α. – MSc Τηλεπισκόπισης UK

trikalavoice.gr

«Μόνο με την προ εξαμήνου παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η συμφωνία των Πρεσπών»

*** Δείτε τα Τελευταία Δημοσιεύματα για τα Τρίκαλα,  Ειδήσεις που μας αφορούν, Ειδήσεις - Γεγονότα, από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο Trikala365.gr
Back to top button