Οι κενές θέσεις φαρμακείων στο Νομό Τρικάλων

Από την Π.Ε. Τρικάλων δίνεται στη δημοσιότητα ο πίνακας με τις κενές θέσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου στο Νομό μας.

Οι κενές θέσεις φαρμακείων στο Νομό Τρικάλων – Οι αιτήσεις για τις παρακάτω κενές θέσεις θα γίνονται δεκτές από 01 έως 15 Φεβρουαρίου 2020, στο e-mail: dimyg.kmer.trik@thessaly.gov.gr – Πληροφορίες, Κος Μανώλης, τηλ.: 2431351536-47

Οι κενές θέσεις φαρμακείων στο Νομό Τρικάλων – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 21.991

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 69 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Ανθούσης 61 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Καλλιρρόης 42 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Καταφύτου 33 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Κρανέας 87 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Πολυθέας 36 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Στεφανίου 60 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Χαλικίου 31 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2.200 ΛΤΡΓ. : 2, ΚΕΝΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Βασιλικής 1439 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Θεόπετρας 560 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Περιστέρας 201 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 12.000, ΚΕΝΕΣ : 5

Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας 8.619 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 17

Τοπική Κοινότητα Διάβας 728 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 1117 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας 373 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Αύρας 430 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Βλαχάβας 189 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 244 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Κερασιάς 185 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Ορθοβουνίου 115 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 868  – ΚΕΝΕΣ : 5

Τοπική Κοινότητα Αμαράντου 277 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου 67 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Καλομοίρας 259 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Καστανέας 182 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Ματονερίου 83 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 1345, ΚΕΝΕΣ : 5

Τοπική Κοινότητα Χρυσομηλέας 506 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Αηδόνας 92 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Γλυκομηλέας 171 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Καλογριανής 102 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Κλεινού 422 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 52 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

στ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ, ΚΕΝΕΣ : 5

Τοπική Κοινότητα Κορυδαλλού 250 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Μαλακασίου 138 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Παναγίας 339 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Πεύκης 145 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Τρυγόνας 128 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 1298, ΚΕΝΕΣ : 5

Τοπική Κοινότητα Κονισκού 294 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου 123 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 50 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Λογγάς 129 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Μαυρελίου 286 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Φλαμπουρεσίου 127 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Φωτεινού 289 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 2861 ΛΤΡΓ. : 3, ΚΕΝΕΣ : 5

Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς 612 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητας Οξυνείας 447 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Αγιοφύλλου 507 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Αγναντιάς 342 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας 182 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Γάβρου 303 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Κακοπλευρίου 308 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Σκεπαρίου 160 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

2. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 14.343

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ 1.022 ΛΤΡΓ. : 1, ΚΕΝΕΣ : 10

Τοπική Κοινότητα Ελάτης 445 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 3 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Αθαμανίας 5 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Βροντερού 77 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου 143 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Δέσης 11 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου 2 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Καλογήρων 119 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Νεραιδοχωρίου 125 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Περτουλίου 73 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Πύρρας 19 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ 4782 ΛΤΡΓ. : 5, ΚΕΝΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Γόμφων 962 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς 533 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Μουριά 561 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΗΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου 1078 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Πηγής 1227 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Δροσερού 421 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 448 ΛΤΡΓ. : -, ΚΕΝΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου 448 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ 252 ΛΤΡΓ: – ΚΕΝΕΣ : 4

Τοπική Κοινότητα Αρματολικού 64 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Κορυφής 65 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Νεράιδας 78 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου 45 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 3395 ΛΤΡΓ. : 5, ΚΕΝΗ : –

Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου 433 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Πιαλείας 755 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Φήκης 1361 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου 488 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Φιλύρας 358 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

στ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΕΩΝ 917 ΛΤΡΓ. : 1 –  ΚΕΝΕΣ : 8

Τοπική Κοινότητα Στουρναραιίκων 568 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Βαθυρρέματος 24 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Βαλκάνου 38 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου 5 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας 143 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Μοσχοφύτου 27 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Νέας Πεύκης 23 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Παραμέρου 0 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου 89 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ 3527 ΛΤΡΓ. : 3, ΚΕΝΕΣ : 5

Τοπική κοινότητα Αγ. Βησσαρίωνος 641 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική κοινότητα Πύλης 1873 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 2

Τοπική κοινότητα Αγίου Προκοπίου 87 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Κοτρωνίου 375 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς 117 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου 95 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Ροποτού 339 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

3. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  81355

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2729 ΛΤΡΓ. : 3 – ΚΕΝΕΣ : 2

Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου 1490 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 2

Τοπική Κοινότητα Πατουλιάς 511 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Λόγγου 333 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής 395 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 2193 ΛΤΡΓ. : 3 –  ΚΕΝΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Βαλτινού 671 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου 799 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Φωτάδας 378 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Κάτω Ελάτης 345 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

γ. ΔΗΜΟΤΙΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ 2123 ΛΤΡΓ. : 3 –  ΚΕΝΕΣ : 2

Τοπική Κοινότητα Γοργογυρίου 528 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Πρίνου 569 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Προδρόμου 472 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Γενεσίου 316 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Ξυλοπαροίκου 238 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2798 ΛΤΡΓ. : 3 – ΚΕΝΗ : 1

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων 1849 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 2

Τοπική Κοινότητα Γλίνου 522 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 427 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 2732 ΛΤΡΓ. : 3 –  ΚΕΝΕΣ : 4

Τοπική Κοινότητα Κρηνίτσης 596 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου 923 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Αγριελιάς 184 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Αρδανίου 374 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Ζηλευτής 483 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς 0 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Λιοπράσου 172 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

στ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 2660 ΛΤΡΓ. : 3 – ΚΕΝΕΣ : 2

Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 609 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Ράξας 703 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Ριζώματος 917 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Ελληνοκάστρου 149 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Σπαθάδων 282 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 62154 ΛΤΡΓ. : 77, ΚΕΝΕΣ : –

Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων 62154 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 77

η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 3966 ΛΤΡΓ. : 4 – ΚΕΝΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού 680 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 952 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Μεγ. Κεφαλοβρύσου 925 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Μεγάρχης 1036 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Διποτάμου 373 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

4. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 13396

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 4781 ΛΤΡΓ. : 6 –  ΚΕΝΗ : 1

Δημοτική Κοινότητα Οιχαλίας 2357 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 3

Τοπική Κοινότητα Κλοκοτού 572 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Πετρωτού 783 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Κρήνης 733 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Γεωργανάδων 336 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ 2738 ΛΤΡΓ. : 4 – ΚΕΝΕΣ : 1

Τοπική Κοινότητα Σερβωτών 582 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών 902 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης 424 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Νομής 378 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Πετροπόρου 452 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 5877 ΛΤΡΓ. : 8 – ΚΕΝΕΣ : 4

Δημοτική Κοινότητα Φαρκαδόνος 2052 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 5

Τοπική Κοινότητα Γριζάνου 1290 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Ζάρκου 1247 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας 251 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1

Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 103 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Διασέλλου 286 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Κεραμιδίου 325 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Τοπική Κοινότητα Πεινειάδος 323 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

Οι κενές θέσεις φαρμακείων στο Νομό Τρικάλων – trikala365.gr +
Back to top button
Close