Σαντζάκι Τρικάλων – «Των Χλαπών σύνορον»

Τα Σαντζάκια που συνδέονταν με κοινή πολιτική και στρατιωτική διοίκηση, σχημάτιζαν μία μεγαλύτερη διοικητική μονάδα το μπέϊλερμπεϊλίκι (beylerbeylik) ή εγιαλέτι (eyalet).

 

Σαντζάκι Τρικάλων – «Των Χλαπών σύνορον» Στη φορολογική απογραφή του 1454/1455, τα όρια του σαντζακιού των Τρικάλων, ήταν πιο διευρυμένα από τη σημερινή περιοχή της Θεσσαλίας ,εφόσον περιελάμβανε περιοχές της Πίνδου που σήμερα ανήκουν στην Ήπειρο καθώς και τμήμα των κεντρικών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας.

Υπαγόταν στο μπεϊλερμπεϊλίκι (εγιαλέτι ) της Ρούμελης και διαιρούνταν σε τέσσερα βιλαέτια (vilâyet), των Τρικάλων (Τirhala), της Λάρισας (Yenisehir), του Φαναρίου (Fenâr) και των Αγράφων (Ağrafa).

santzaki trikalonΗ Θεσσαλία, σε οθωμανικό χοτζάτιο του γίνεται αναφορά στον οθωμανό ιεροδικαστή του διαμερίσματος Κριατζόβου.

Το γνωστό στους παλαιούς περιηγητές όρος Κράτσοβο, Κράτζοβα ή Κράτζιοβα που συνδέει την Πίνδο με την οροσειρά των Χασίων.

Σε χρυσόβουλο του 1336, όπου γίνεται περιγραφή των ορίων μεταξύ άλλων αναφέρεται και το «των Χλαπών σύνορον».

Σε μια άλλη έκδοση του ίδιου χρυσόβουλου γίνεται αναφορά και «εις το Χλαπών Μπόζοβον»

Σύμφωνα με την άποψη ερευνητών το Χλάπι βρίσκονταν στη θέση Παλαιοχώρι, μία τοποθεσία ανάμεσα από το Πάλτινο και το Μπόζοβο, όπου υπάρχουν ερείπια παλιού οικισμού.

Ο οικισμός Μπόζοβο, μετονομασθείς σήμερα σε Πριόνια , είναι όμορος με το Πάλτινο νυν Καλλιθέα Γρεβενών (δείτε εδώ), η κοινοτική έκταση του οποίου συμπίπτει με αυτή του μεσαιωνικού οικισμού Χλάπι.

Χλαποί, Βελόνι και Πάλτινο ήταν οι τρεις οικισμοί της περιοχής. Από τους τρεις οικισμούς σήμερα δεν υφίσταται παρά μόνο το Πάλτινο, μετονομασμένο πλέον σε Καλλιθέα.

Σήμερα αυτή η περιοχή αποτελεί τμήμα της νοτιοδυτικής ζώνης του νομού Γρεβενών,

Η πρώτη οθωμανική απογραφή του σαντζακιού των Τρικάλων διενεργήθηκε το 1454/55.

Οι Χλαποί ήταν δημογραφικά και οικονομικά ο ακμαιότερος οικισμός της περιοχής, γεγονός που επιβεβαιώνει τις παλαιότερες μεσαιωνικές αναφορές καθώς και τα διάφορα ανασκαφικά δεδομένα.

Το οθωμανικό κράτος, θέλοντας να καλύψει άμεσα τι ανάγκες του σε ορισμένα κτηνοτροφικά προϊόντα, καθιερώνει το τζελεπικό (resm-i agnam-i celebkeşan), δηλαδή έναν ειδικό φόρο για τα μεγάλα κοπάδια.

Η καταβολή του σε είδος και η είσπραξή του αποκλειστικά από το κράτος, οδηγεί στη σύσταση ειδικού μηχανισμού διεκπεραίωσής του .

sanzaki trikalon 1 sanzaki trikalon 2

*(Σαντζάκι : διοικητική υποδιαίρεση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία)

Απόσπασμα από vlahoi.net

Σαντζάκι Τρικάλων – «Των Χλαπών σύνορον»

Back to top button
Close