Το λεωφορείο της γραμμής Τρίκαλα – Τύρνα στην γέφυρα Πύλης το 1955

Το λεωφορείο της γραμμής Τρίκαλα – Τύρνα στην γέφυρα Πύλης το 1955… Το λεωφορείο εισέρχεται στην πρόχειρη ξύλινη κατασκευή…

επί της κατεστραμμένης γέφυρας Πύλης πριν κατασκευασθεί η σύγχρονη που εξακολουθεί να εξυπηρετεί την οδική κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι και σήμερα.

Πρόκειται για φωτογραφία του 1955 από το αρχείο του Κ. Μπαμπαλιάρη που δημοσιεύθηκε στο βιβλίο του Νεκτάριου Κατσόγιαννου “Οι Συγκοινωνίες Στο Πέρασμα Του Χρόνου” (σελ. 119).

Το λεωφορείο της γραμμής Τρίκαλα - Τύρνα στην γέφυρας Πύλης το 1955

Σωτήρης Κύρμπας : Σελίδα f/b

Το λεωφορείο της γραμμής Τρίκαλα – Τύρνα στην γέφυρα Πύλης το 1955

Back to top button