Βοήθεια και συμβουλές προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Οι πολίτες μπορούν, πριν από συγκεκριμένες δραστηριότητές τους, να ενημερώνονται για τυχόν έγγραφα, πράξεις ή ενέργειες που θα τον ενδιαφέρουν.

Βοήθεια και συμβουλές προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης! – Μια νέα πληροφορική δράση για τους πολίτες. Η πύλη αυτή παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ετσι οι πολίτες μπορούν, πριν από συγκεκριμένες δραστηριότητές τους, να ενημερώνονται για τυχόν έγγραφα, πράξεις ή ενέργειες που θα τον ενδιαφέρουν.

Το Τμήμα Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που έχει ως αρμοδιότητα το συγκεκριμένο ζήτημα, πραγματοποιεί καμπάνια επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Κάντε κλικ στην εικόνα

Βοήθεια και συμβουλές προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
Back to top button